O NÁS

Naše mateřská škola je sídlištní, pavilónová budova s osmi smíšenými třídami. Skládá se ze tří budov – hospodářského pavilonu a dvou učebních pavilonů, spojených podúrovňovým tunelem. V hospodářském pavilonu se nachází kuchyně, kancelář vedoucí školní jídelny a ostatní prostory jsou pronajímány jako sklady a slouží také MC Sedmikráska.
V roce 1992 byla otevřena budova A, v roce 1994 budova B a C, která byla v důsledku klesajícího počtu dětí uzavřena. Vzniklo zde Fittness centrum a Domeček pro volnočasové aktivity dětí.
V roce 2013 prošla naše mateřská škola celkovou rekonstrukcí včetně zateplení a výměny oken. V roce 2016 a 2017 bylo zrekonstruováno sociální zařízení na obou budovách.
Naše škola má velice dobré materiální zajištění, je vkusně a účelně vybavená. Nedílnou součástí je zahrada, která prošla rekonstrukci v roce 2015. Je vybavena novými hracími prvky pro děti a také prvky z přírodních materiálů (hmyzí domeček, kompostér, hmatový chodník, dřevěné zahrádky, krmítka pro ptáky a další). Pomocí prvků environmentální výchovy, na kterou se v současné době zaměřujeme, chceme umožnit dětem osobní zkušenost s přírodou, kterou mohou zažívat všemi smysly.
V blízkosti mateřské školy je chráněná krajinná oblast „Koniklecová zahrádka“, kde tráví naše děti pobyt venku v opravdové přírodě. Dopravní dostupnost je velmi dobrá.
Dne 1. 1. 2000 získala naše mateřská škola právní subjektivitu.

"Pokud naučíme děti naslouchat, vstřebávat informace a ptát se,
pomůžeme jim tím i lépe chápat okolní svět.
"

Od této myšlenky se odvíjí veškeré naše působení na dítě jako na jedince. Při plánování vycházíme z Rámcového vzdělávacího programu a nových alternativních forem předškolního vzdělávání.
MŠ tímto směřuje k tomu, aby děti získaly dobré základy do života, a aby byly schopny s uspokojením zvládat životní a vzdělávací etapy. Dítě má právo projevovat se jako osobnost, rozvíjet se v rozsahu svých potřeb a postupovat svým tempem, prožívat osvojení z úspěchu, překonávání překážek, a aby sebe samo vnímalo jako plnohodnotného a schopného jedince. Výchovně vzdělávací projekt vychází z celé dětské osobnosti, přináší dětem zkušenosti, poznatky, praktické dovednosti.