CO DĚLÁME

Dětem jsou nabízeny v rámci výchovně vzdělávacího programu:
  • edukativně stimulační skupinky a grafomotorika jsou určeny pro děti předškolního věku a jejich rodiče, je to odborně vypracovaný postup přípravy na školu
  • plavecký výcvik ve spolupráci s plaveckou školou SKP Kometa Brno na Kraví Hoře, kde se děti hravou formou seznamují s vodou, učí se překonávat strach z ní a základům, které jsou důležité pro plavání
  • kroužek flétny – Veselé pískání, je zaměřeno na správné a zdravé dýchání, základy hudební techniky
  • seznamování s anglickým jazykem, jako první seznamování s cizím jazykem pro předškoláky. Formou hry získávají děti představu o cizí řeči, zkušenost, že se lidé mohou domluvit i jinak
  • keramická pec - využíváme ji pro děti během celého školního roku, pořádáme také tématické dílničky pro rodiče s dětmi
  • jóga - určená pro děti od tří do šesti let je zaměřená na správné dýchání a držení těla
  • každoroční praxe studentek SPgŠ Mendlovo náměstí
  • spolupráce s CVČ Lyska
  • Projekt "Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání v městě Brně" Více v Projekty MŠ