ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023


Od 1. do 30. dubna 2022 budou mít rodiče možnost na stránce www.zapisdoms.brno.cz vstupovat do systému a vyhledávat v něm informace o jednotlivých mateřských školách, vyplnit a vytisknout si přihlášku.

Kdo nemá možnost internetového připojení, vyzvedne si přihlášku:
 • Na OŠML – na Odboru školství a mládeže Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3 v úřední dny pondělí a středa v době od 8.00 do 17.00 hodin u Mgr. Dagmary Hanákové: hanakova.dagmara@brno.cz, tel.: 542 17 2179 nebo Mgr. Ireny Hudcové: hudcova.irena.osmt@brno.cz, tel.: 542 17 2181
 • Ve školce – domluví si s ředitelkou čas na vygenerování přihlášky e-mailem: mspomnenky@volny.cz nebo na tel.: 724 027 309
Přihlášku si necháte potvrdit pediatrem, kromě dětí, které budou od září plnit povinné předškolní vzdělávání.

Sběr přihlášek proběhne 2. a 3.května 2022 těmito možnými způsoby:
 • vhozením přímo do poštovní schránky školy na oranžové budově 2. a 3.května 2022 do 16.00 hodin. Do obálky vložte Žádost i se všemi potřebnými přílohami.
 • do datové schránky školy – 622gagd
 • naskenovanou přihlášku s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail) a přílohami odešlete na e-mail: mspomnenky@volny.cz
 • poštou na naší adresu (rozhodující je datum podání)
 • osobně: 3. května 2022 v době od 8.00 do 16.00 hodin do ředitelny MŠ. - využijte rezervační systém
Přílohy, které je nutno doložit k přihlášce:
 • rodný list dítěte
 • místo trvalého pobytu
 • doložení řádného očkování dítěte - potvrzení o řádném očkování s razítkem lékaře
Přijímací řízení bude probíhat od 17.května 2022
 • Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí (případně nutnosti losování pořadí) Vašeho dítěte do MŠ
 • Po celou dobu této fáze můžete na výše uvedených webových stránkách www.zapisdoms.brno.cz monitorovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte
Oznamujeme, že zápis do mateřských škol pro ukrajinské děti je stanoven na období od 1. 6. do 15. 7. 2022. Konkrétní dny zápisu budou upřesněny.

Podrobné informace naleznete na našich webových stránkách: www.mspomnenky.cz

Vzdělávání probíhá na základě našeho vzdělávacího programu: Já a svět kolem nás

MŠ směřuje k tomu, aby děti získaly dobré základy do života a aby byly schopny s uspokojením zvládat životní a vzdělávací etapy.

Jitka Pochylá,ředitelka školy