ŠKOLNÍ JÍDELNA - INFORMACE O STRAVOVÁNÍ

  • Variabilní symboly plateb pro nové děti: (pdf 60Kb)
  • Informace o alergenech: (pdf 24Kb)
  • Zdravotní omezení, potravinové alergie a diety u dětí: (pdf 21Kb)
  • Ceny stravného ve školním roce 2017/2018: (pdf 114Kb)
  • Vnitřní řád školní jídelny: (pdf 147Kb)
  • Kdo hradí a kdo nehradí školné: (pdf 114Kb)