DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Požadovaný dokument otevřete (stáhněte) kliknutím na připojenou ikonku.

DOKUMENTY ŠKOLY:

 • ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ POMNĚNKY, Brno, Oblá 51 -
 • Dodatek č.1 ke ŠŘ Distanční vzdělávání -
 • Dodatek č.2 ke ŠŘ Distanční vzdělávání -
 • Dohoda o ukončení předškolního vzdělávání -
 • Jednorázové zmocnění pro předání dítěte -
 • Omluvenka dítěte z docházky do MŠ -
 • Záznam o přijetí a projednání stížnosti -
 • Žádost o odklad školní docházky -



DOKUMENTY ŠKOLNÍ JÍDELNY:

 • VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY -
 • CENY STRAVNÉHO ve školním roce 2023/2024 -
 • ZDRAVOTNÍ OMEZENÍ, POTRAVINOVÉ ALERGIE A DIETY U DĚTÍ -
 • KDO HRADÍ A NEHRADÍ ŠKOLNÉ -
 • INFORMACE K VARIABILNÍM SYMBOLŮM pro nové i stávající děti -
 • INFORMACE O ALERGENECH -


POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ŠKOLY:

 • SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED příspěvkové organizace:
  • 2025 a 2026 -
  • 2024 a 2025 -
  • 2023 a 2024 -

 • SCHVÁLENÝ ROČNÍ FINANČNÍ PLÁN NÁKLADŮ A VÝNOSŮ:
  • 2024 -
  • 2023 -
  • 2022 -

 • Zveřejněné informace školy
 • Výroční zpráva poskytování informací za r. 2023


DOKUMENTY K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Bc.Adriana Blechová, telefon 725 654 319, s emailovou adresou gdpr@jkaccounting.cz. Tento poskytuje bližší informace o ochraně osobních údajů.
 • Informační memorandum -
 • Testování dětí a žáků na onemocnění COVID-19 -